K O N T A K T

Jaroslav PUMBERGER
Turovecká A3, Chýnov
Tel.: +420 602 261 196
SLUŽBY | O FIRMĚ | KONTAKT  
SLUŽBY    
     
» likvidace autovraků
» odtahová služba
» auta k rozebrání FOTO
» ceník použitých dílů ŠKODA
» výkup kovového odpadu
» likvidovaný odpad
» nabídka pro odběratele
 

Likvidovaný odpad v provozovně
kód Seznam nebezpečného odpadu
16 01 04* autovrak
16 06 01* olověný akumulátor
15 02 02* absorpční čidla, filtrační materiály/včetně olejových filtrů jinakblíže neurčených/, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebez. látkami
13 02 08* jiné motorové, převodové a mazací oleje
16 01 13* brzdové kapaliny
16 01 14* nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 07* olejové filtry
16 01 11* brzdové destičky obsahující azbezt
16 01 21* nebezpečné součástky neuvedené pod čísy 16 01 17 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
17 04 09* kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
16 01 10* výbušné součáti (např. airbagy)
   
kód Seznam ostatního odpadu
15 01 04 kovové obaly
16 01 03 pneumatiky
16 01 06 autovraky zbavené kapalin ajiných nebezpečných součástí
16 01 12 brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
16 01 17 železné kovy
16 01 18 neželezné kovy
16 01 19 plasty
16 01 20 sklo
16 01 22 součástky jinak blíže neurčené
17 04 01 měď, bronz, mosaz
17 04 02 hliník
17 04 03 olovo
17 04 04 zinek
17 04 05 železo a ocel
17 04 06 cín
17 04 07 směsné kovy
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10
   

Copyright (c) 2004-06 Jaroslav Pumberger, všechna práva vyhrazena  


(c) design MÁTL 2006 | www.polep.cz |